חורבת ג'בארה

בחפירת הצלה סמוך לח'רבת ג'בארה שנעשתה לקראת הסטת תוואי גדר ההפרדה מערבה התגלו ממצאים רבים המתאורכים למן תקופת הברזל ועד לתקופה הרומית המאוחרת. פני השטח מאופיינים בטרשים וטרסות חקלאיות שבננו במדרונות ובגאיות. נפתחו שלושה שטחי חפירה. בחפירה נחשפו שלוש גתות, בית בד, מגדל שדה רבוע ושתי מערות קבורה; האחת מתוארכת לתקופות הברזל והפרסית והשנייה לתקופה הרומית הקדומה (ימי הבית השני). שלוש מערות מגורים ושרידיהן של שלוש עשרה מערות קבורה שנפגעו בעת העבודות לפריצת התוואי. המערות סמוכות לאתר נצ'ף א-ג'ביל מדרום ומתוארכות לתקופה הרומית הקדומה (ימי הבית השני) והמאוחרת. לאורך הטרסותה החקלאיות נמצא ממצא קרמי מעורב, שראשיתו בתקופת הברזל ועד התקופה המוסלמית הביניימית. כמו כן נחשפו מבנים, שלוש מערכות של חללים ומחילות תת-קרקעיים ומערת בית בד, ובתוכם ממצא עשיר המתוארך לתקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית הקדומה.

החפירה נעשתה מטעם יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה איו"ש. האתר אינו מוסדר למבקרים.