חורבת כריכור – בית מרחץ רומי

בתחום היישוב כפר האורנים (מנורה) שוכן אתר ארכאולוגי הנקרא ח'רבת כריכור, והתגלו בו ממצאים רבים מהתקופות הרומית והביזנטית, בהם בית מרחץ ששימש כנראה את חיילי הלגיון הרומי באזור. קירותיו בנויים אבני גזית ואבני גוויל והוא נבנה בשני שלבים על פי תוכנית בדגם "החוג החוזר" שבו המתרחץ נדרש לשוב על עקבותיו כדי לצאת אל מחוץ למבנה. בשלהי התקופה הביזנטית הוסב בית המרחץ לבית מגורים. באתר נמצאו בעיקר כלי בית כגון קנקנים, סירי בישול, גביעים וקערות.

בית המרחץ נחפר בידי קמ"ט ארכאולוגיה איו"ש.

האתר הוכשר לביקורים במימון המנהל האזרחי איו"ש ובסיוע המועצה האזורית מטה בנימין ומזכירות היישוב כפר האורנים.