מנזר מרטיריוס

מנזר מרטיריוס מוכר מן המקורות ההיסטוריים ומזוהה עם שרידי המנזר שהתגלו בח'רבת מרסס' שבמעלה אדומים. המנזר שוכן בראש גבעה שטוחה שחלשה על הדרך הראשית בין יריחו לירושלים, ומשתרע על כ-10 דונם. המנזר קרוי על שם מרטיריוס שהיה מתלמידיו של אבטימיוס, אחד מאבות הנזירות הנוצרית בתקופה הביזנטית. מרטיריוס ייסד את המנזר לאחר שעזב את מנזרו של אבתימיוס שהתגלה בח'אן אל-אחמר שבמישור אדומים.
מהחפירות באתר עולה כי המנזר הוקף חומה בנויה אבני גזית גדולות. במנזר שער מרכזי, אזור אורוות, כנסייה מרכזית, חדר אוכל, בית מרחץ, אכסנייה לעולי רגל, שטח חקלאי, חצר מרכזית ושתי קפלות קבורה. הכתובת החשובה ביותר שהתגלתה באתר נמצאה חקוקה על מצבת הקבר שבכניסה לכנסייה המרכזית של המנזר:
"זהו קברו של פאולוס פרסביטרוס (כומר) וארכימאנריט (ראש מנזר)".
על פי קירילוס (סופר ביזנטי) היה פאולוס אב המנזר של מנזר מרטיריוס.
המנזר נפגע כנראה בימי פלישת הפרסים בשנת 614 לסה"נ.

את החפירות ופרויקט השימור במנזר ניהלה יחידת קמ"ט ארכאולוגיה במימון המנהל האזרחי איו"ש.


תפעול האתר: רשות הטבע והגנים
טלפון: 3639*