נוקדים

מדרום-מזרח ליישוב נוקדים נעשתה חפירת הצלה לקראת פיתוח מכון טיהור שפכים. במרכז האתר נחשף בית חווה שהיו לו שתי קומות. הקומה העליונה לא שרדה ומהקומה התחתונה שרדו שלושה חדרים ומערה. סמוך למבנה התגלתה מערת אכסון. בית החווה נבנה ככל הנראה בתקופת הברזל, ניטש ונבנה שוב בתקופה הרומית (המאה הא' לפסה"נ והמאה הא' לסה"נ). בקרבת מקום נחפרו ונוקו שמונה מערות מגורים ושני בורות מים, אך לא התגלה בהם ממצא מתארך.

החפירה נעשתה מטעם יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה איו"ש. האתר אינו מוסדר למבקרים.