עוג'א – אמת מים הרודיאנית ומבנים מתקופת הברזל

באתר עוג'א הסמוך למעיין אל-עוג'א נערכה חפירה שמטרתה הייתה לברר את תוואי האמה שהוליכה את מי המעיין לכיוון נערן וארמונות הורדוס ביריחו.
בחפירה נחשף מתקן חלוקה שפיצל את האמה לשני סעיפים: האחד לכיוון יריחו (דרומה) והשני לעבר ארכילאיס (מזרח). במהלך החפירה התברר כי האמה עברה מעל מבני מגורים קדומים המתוארכים לתקופת הברזל 2, בקטע העובר למרגלות האתר ח' אל-עוג'א אל-פוקא.

החפירה נעשתה מטעם יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה איו"ש. האתר אינו מוסדר למבקרים.