חפירות תל שילה

בקיץ 2010 הוחל פרויקט מתמשך באתר שילה של חפירה, שימור ופיתוח מטעם יחידת קמ"ט ארכאולוגיה ביו"ש ובסיוע המועצה האזורית מטה בנימין ועמותת משכן שילה. בחפירה עובדים בהתנדבות תלמידי מכינות קדם-צבאיות, חברי תנועות נוער וסטודנטים במחזורים של שבוע, והם נחשפים לכל עבודות הארכאולוג – חפירה, שטיפת חרסים, מדידות ותיעוד.
העונה הראשונה התרכזה בניקיון החומה הכנענית והמחסנים מראשית התקופה הישראלית שנחשפו בחפירות של פרופ' יישראל פינקלשטיין בשנים 1982-1984.

העונה השנייה התמקדה בחפירה של המדרון הדרומי של התל בו  נחשפו שרידים של שני מבנים גדולים שנבנו בסוף התקופה הביזנטית והמשיכו לשמש ברצף עד לנטישתם בתקופה הממלוכית. המבנים בנויים בחלקם על שרידים קדומים מהתקופות הרומית והברזל ב'. המבנים שימשו למגורים וביניהם התגלתה סמטה שהובילה ככל הנראה לכנסיות שמדרום לתל.

במבנה המערבי משולב מגדל שמירה שבפתחו מסילה לאבן גולל. במבנה המזרחי התגלו שרידים של בית בד – אבן 'ים' ומשקולות למתקן סחיטה.

תחזוקת האתר:  עמותת משכן שילה
טלפון:  02-9944019